پوشک بزرگسال کرولی شورتی یا به عبارتی کارولی محصول بی نظیر آلمانی با کیفیت مناسب ،می باشد. پوشینه بزرگسال کرولی caroli پوشک بی اختیاری بزرگسال شورتی با جذب خوب و کیفیت عالی است،پوشینه بزرگسالان کارولی شورتی محصول کارخانه پلز آلمان می باشد و با قدرت جذب مناسب و کیفیت تولید عالی فروش مناسبی دارد.