پوشک بزرگسال شورتی مولکر محصول شرکت هارتمن آلمان معرف به پوشینه بزرگسال هارتمن می باشد .برای خرید محصول با ما تماس بگیرید.