شیردوش

چه مستقیما شیر بدهید یا شیر دوشیده شده را به نوزاد بدهید یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کنید، او مواد مغذی لازم برای رشد مناسب را دریافت خواهد کرد.

بسیاری از مادران برای این‌که بتوانند پس از مرخصی زایمان به شغل خود بازگردند، دوشیدن شیر را انتخاب می‌کنند. شیردوش طراحی منحصر به فردی دارد که شیر مادر

را به طور مستقیم از سینه به داخل شیشه انتقال میدهد حتی وقتی که مادر کاملا صاف نشسته باشد.این یعنی مادر راحت تر است وقتی که شیر می دوشد و برای

مادر نیازی نیست که رو به جلو بنشیند تا مطمین شود که تمام شیر وارد شیشه شده است. راحت نشستن و با آرامش بودن مادر وقتی که شیر می دوشد به

طور طبیعی کمک می کند شیر بسیار آسان تر جریان پیدا کند.